ALEXIUS ELMÉLETEK

3.

AZ EMBERISÉGRŐL

fold

Az ember története egy nagyon régi időre nyúlik vissza, pontosabban arra az időpontra, amely magával az ember keletkezésével függ össze. Erről azonban rengeteg spekuláció van a vallás, illetve a tudomány terén egyaránt, ugyanakkor ez a két nagy csoport tekinthető egymás vetélytársának is. Vizsgáljuk is ezt át kicsit célszerűbb magyarázatokkal;

  1. Vallás szerinti emberi kép:

Itt megjelenik az Isten eszme, mely szerint Isten teremtette a világot, a teremtésének meg  a fő csúcspontja az ember valójában, na de, hogy most hol itt az ésszerű magyarázat valójában? Isten az embert porból teremtette, kezdetben pedig a Paradicsomban volt a helye, az első ember Ádám volt, később pedig Isten megteremtette a társát Évát is, illetve megjelenik az “úgymond” gonosz fogalma is, már az ősidőkben a “Kígyó” formájában, akit gonosz teremtménynek mondanak sokan, pedig ő ébresztette az embert valójában rá az öntudatra és az alap tudásra; ez pedig Istennel szemben egy bűn volt, így kiűzetik az embert a Paradicsomból és halandóvá válunk, az életünk megnehezedik, a kemény munka és az élet megpróbáltatása pedig a nyakunkon lesz ezáltal, lássuk az éppen jelenlévő helyzetünket… A Biblia ezeket mind leírja részletesebben, csak túl teológiai értelemben van az egész megfogalmazva, illetve vallásos formában, melyet hitetlen ember nehezen fogad be a tudatába, hogy ez most akkor; tényleg így történt? van e Isten? Valójában a Bibliát pedig nem szóról – szóra kell értelmezni, ugyan is rengeteg példázat jellemzi és maga a mély hit, melynek a középpontjában az Egy Igaz Isten áll, akinek a neve JAHVE legalább is, amit ő mond magáról, avagy a Mennyei Atya…  Az embert mindig valójában a befogadó képessége viszi hátrányba, ugyan is, ha “úgymond” csoda, vagy megmagyarázhatatlan dolog történik vele, azt más úgy sem hiszi el, mert bolondnak tartanák csak, így hát célszerű épp ésszel az embernek ezt magában megtartania, ha nem szeretné, hogy a nyilvánosság előtt “bolondot” csináljanak belőle, vagy akár készítsen feljegyzéseket, beszámolókat és ha eljön az idő, csak akkor publikálja ki a titkait, eme csodás eseményekről. Aki a vallás híve és az is lesz élete végéig, azt tiszteletben kell tartania, hogy a vallást nem lehet erőszak eszközévé tenni, sem háborús célra használni! Hisz ennek rengeteg negatívum hatása van még napjainkban is, akárhogy is igyekszünk vissza szorítani mindezt. Ebben a korban élő példázatnak mondhatjuk az Iszlamista terrorszervezeteket, akik a vallást csak eszköznek használják, és abban a hitben vannak, hogy ez mindent megtisztít, ezáltal pedig igaz tetteket cselekszenek, holott nem ez a helyzet… Ugyanakkor a középkori élet sem volt egy igaz vallásos rendszer, hisz itt megemlíthetjük a Keresztes hadjáratokat, illetve a különböző inkvizíciókat, amit szintén a vallás és hit motivált ezekben a tettekben. Modern felfogással nyugodtan kijelenthetjük, hogy álszent dolgokat vittek véghez a hit és a vallás nevében egyaránt, rengeteg ártatlan embert megkínoztak és kivégeztek az inkvizíció során, illetve a Keresztesek a hit és vallásuk nevében gyilkoltak. Az abban a korban élő “vallásos csürhe” meg csak saját életét mentve próbálták leleplezni a pogány embereket, illetve különböző boszorkánysággal megvádolt embert is kegyetlenül, sok esetben ok nélkül végeztek ki, hisz tisztában kell lennünk azzal, hogy sok ember ahogy belemerült a vallásba, úgy is vált fanatikussá ezáltal, egy szóval nem vitte előbbre az embert, mindez csak arra ment ki, hogy “Ők” már biztosak mindenbe és a “Mennyországba” fognak kerülni, a pogányok, eretnekek, bűnösök, boszorkányok pedig mind a “Pokolra” fognak menni, hisz eleve minden el van rendelve… Összegezve mindezt a vallás és hit egyaránt reményt és megváltást nyújt az emberek számára, ugyanakkor gonosz tetteket is véghez lehet vele vinni, saját célokra, ez ellen pedig nehéz cselekedni, mert minden egyes országnak, azon belül kisebb kultúrának meg van a maga személyes vallása és hite egyaránt. Azzal azonban tisztában kell lennünk, hogy a vallásos korszak kezd kihaló félben lenni, ugyan is sokan a tudomány irányába léptek, hogy átfogóbb képet alkossanak magáról az emberiségről, mert lehet, ha az ember rendszeresen jár misékre, gyónásokra megtisztulva érezheti magát, de nem fogja megtudni teljesen a teológiai prédikációkból, hogy mindez, hogy történt, és hogy jutottunk el idáig, épp ezért értelmezzük át a modernebb felfogást, hogy kicsit minden tisztább legyen számunkra.

  1. Tudomány szerinti emberi kép:

Mivel ez a pont a tudomány és modern felfogásról fog egy kicsit összegző képet adni, így tovább léphetünk az Isten és vallásos témákon egyenes irányba a Földönkívüli élet keresésétől kezdve egészen a fejlett technológiákon át az új felfogás megnyilvánulásáig… Mivel rengeteg tudós/elméleti fizikus + egyéb más kutató – egészen a filozófusokon át mindenkinek a legnagyobb kérdésére a válasz még most sem érkezett meg és tulajdonképpen még jelenleg is folynak (amikor ez az elmélet íródott) a különböző kutatások és feltételezések, amiből sokat tanulhatunk, ugyanakkor tényleges előrelépést nem eredményeznek az Idegen civilizációk kutatásában. De most lássuk csak a legnagyobb kérdéseket, amit egy egyszerű ember feltehet magának: Honnan ered az emberiség valójában? Egyedül vagyunk e a világegyetemben?  Még sorolhatnánk tömérdek kérdést, de most járjunk utána először is mindennek, amit tudunk. Mint tudjuk számtalan galaxis, csillag és bolygó létezik a világűrben, amiről pontos adat nincs, tulajdonképpen most több százezer billiós számokban is gondolkodhatunk, de felesleges, ugyan is itt már a végtelenben van értelme gondolkodni, amit emberi ésszel lehetetlen meghatározni. Egyszóval lehetetlen és elképzelhetetlen, hogy egyedül legyünk, ez csak amolyan hihetetlen fantazmagória még igaz, de akkor is nem lehet, egyszerűen nem lehet, hogy az ember egyedül legyen, mert ezáltal a Világmindenség is értelmét veszítené, továbbá mint tudjuk ebben rengeteg Kormány titok is megbújik, hogy eljusson hozzánk ez az információ, de most nem is ezen lenne a fő hangsúly, hanem, hogy a modern felfogás mégis milyen képet alkot mindenről ezt illetően. Kezdjünk el először is az őskorban és ókorban kutakodni, hogy egyértelműen ész érvekkel magyarázzunk meg mindent. Már az ősi barlangrajzokon is felfedeztek különös és megmagyarázhatatlan jeleket; emberszerű földönkívüli lényeket, vagy épp bizarr idegen eredetű űrhajókat, ami máig lázba hozza a történészeket és kutatókat egyaránt. A fő hangsúly elsősorban, a földönkívüli űrhajókon, és furcsa emberszerű lényeken van, akiket megörökítettek számos módon; kőbe vésve elég meggyőző feljegyzéseket alkotva ezáltal, gondoljunk itt a modern űrhajókra és asztronauta ruhát viselő emberszerű lényekre, ami elég klasszikus példa. Az őskorról ugyanakkor nem nagyon van ésszerű magyarázat, sőt ez a leghomályosabb mind közül, ugyan is, itt az a teória nyert teret magának; miszerint amikor még az ember a Földön kezdetleges szakaszban volt, szinte egy két lábon járó majomra hasonlított, dús szőrzettel borítva, de ennek persze senki nem tudja a valódi eredetét a történelem könyvek is csak próbálják megfejteni, mivel nem tagadhatjuk, hogy élt az ősi időkben egy szép modern kifejezéssel mondva: egy ősi humanoid majom faj, ezt az úgynevezett “Idegenek” mikor a bolygóra látogattak sok millió évvel ezelőtt, tulajdonképpen DNS kísérletnek vetették alá, melyből létrehozták, a modernnek mondható ember elődjét, itt most akár felsorolhatnánk az ismert ősember fajokat is, de különösebb jelentősége most nincs, ugyanis ez olyan információ számunkra, ami igencsak nehezen emésztődik meg az emberi agy számára, hogy mindezt megértse, hogyan is alakultunk ki? A vallás mást mond, a tudomány is mást mond, vagy akár a Darwin elmélet, miszerint a majom az ősünk… A leghihetőbb mind közül egy lehetséges, viszont úgy, hogy félretesszük a lehetséges variációkat és mind a három teóriából egy nagyot alkotunk; mégpedig az alábbi szerint:

  • Vallás: Isten megteremtette az embert = Az Univerzum legintelligensebb ősi természetfeletti Idegen Ereje létrehozta az embert.
  • Darwin: A majom az ősünk = Az Idegenek keresztezték egy Őskori majomszerű lény DNS-ét a sajátjukkal, amivel létrehozták az embert.
  • Tudomány: Az Idegenek kísérletei vagyunk semmi más, ahogy ez az egész bolygó.

Ezt összekeverve mind a három lehetőségből egy igaz és tényközlő dolgot kapunk; mégpedig azt, hogy az Idegenek keze van a dologban, hisz jóval felettünk álnak technológiai és fejlettségi szempontból egyaránt, már csak egy kérdéses dolog merülhet még fel, mégpedig az, hogy: Isten = Idegen Erő, vagy Istenek = Idegen szuperhatalommal felruházott lények. Istent mint a teremtőt mindenképpen egy Idegen Erőnek kell tulajdonítani, hisz így épül rá az egész alapja mindennek, ezt pedig a vallás nem fogja az emberek szájába rágni, mert a történelem során mint tudjuk rengeteg más ősi istenségről is van feljegyzés, akár a Görög, akár az Északi, Egyiptomi, vagy Indiai mitológiában egyaránt a lényeg egyre megy, az Idegenek egy ősi civilizációja, meglátogatta a Föld bolygót sok-sok millió éve és letette a civilizáció alapjait, hogy, ne csak a vadonban éljünk – vadászva, gyűjtögetve, még a mai napig is. Most, hogy az “ember keletkezésére” úgymond megválaszoltuk a kellő hátteret, amit tudnunk kell a létünkről, felmerülhet az is sokakban, hogy a gonosz szerepe vajon milyen módon ölt testet a tudomány álláspontja szerint? Mint tudjuk a vallás úgy magyarázza be mind ezt, hogy az ősi gonosz a “Kígyó” avagy “Ördög”, esetleg “Démon”, “Sátán”, meg még jó néhány ismertető neve, ami lényeg, hogy ennek az ellentétje a jók, az igazak, vagyis az “Angyalok”, de most, hogy mégis ezzel hova akarunk kitérni? “Démonok = Gonosz Idegenek” / “Angyalok = Jó Idegenek”; emberekből is egyaránt van jó és rossz, akkor hát Idegenekből mért is ne lenne? Hisz erről számtalan földönkívülis filmet is láthatunk. Így már gondolom egyértelműbb a dolgok lényegi része, hogy mire is jó ez a modern tudományos gondolkodási mód. De ha már ennél a gondolkodási módnál vagyunk azon elgondolkodtunk e, hogy a maják, vagy az egyiptomiak, hogy is lehettek képesek ekkora hihetetlen és gigantikus piramisokat építeni, amit a ma is élő emberek építész mérnökei sem tudnak olyan pontosan megtervezni, sem megépíteni, mint ahogy ők tették annak idején. Itt megint csak megbújhat egy nagyon is lényeges titok, mégpedig az; hogy valójában segítséget kaptak, méghozzá idegen világból jött – szuperfejlett civilizációtól, akik terelték az emberiséget a történelem során a fejlődésben egyre előrébb, de akkor hogy van az, hogy mégsem jutottunk el olyan fejlettségi szintre mint kellet volna? Hisz tudnunk kell, hogy volt egy időszak a Föld bolygón, amikor a fejlettségi szint jóval meghaladta a ma is élő 21. századi szintet, és ez most lehet halandzsa meg legenda sokak szemében, de minden legendának van valóság alapja, ezt pedig mi akárhogy is szeretnénk megtudni sosem fogjuk igazán, legalább is emberi életünk során. Hogy most átláthatóbb lett e a modern tudomány szerinti felfogásunk az mindenkinek már a maga döntése, hogy hívő lesz továbbra is, esetleg modern meglátásmódú Világmindenséget követő személy – Ateista világképpel, vagy maradunk mit sem tudó tudatlan Szkeptikusok, kik csak a társadalmi és jelen lévő életükkel törődnek és minden dolgot, ami igazán értelmet nyerne elutasítják… Végső soron az Idegenek közelebb állnak hozzánk mint azt valaha is el tudnánk képzelni, hisz mint említettem, létezett egykor egy elveszett korszak, amikor a technológiai fejlettség kimagasló volt, épp úgy, ahogy az Idegenek közeli együttműködése egyaránt, amit jelenleg próbálnak kutatni, és felfedezni, technológiákat létrehozni, amit már persze nagyon régen megtették előttünk, az igazi felemelkedése az emberi civilizációnak mondhatjuk rég homályba merült, majd a korszakok változásával valami megmagyarázhatatlan katasztrofális dolog történt, így pedig érthető minden, hogy próbáljuk ismét magunkat szó szerint behozni, hogy újból minden értelmet nyerjen számunkra.

„Az emberiség nagy rejtélye a múltban rejlik, mégpedig abban bizonyos elfeledett múltban. .. ”

Írta:

Herosz Alexius

(21. század, 2016-2017)

Advertisements

ALEXIUS ELMÉLETEK

2.

AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK, ÖSSZEESKÜVÉSEK, ÉS AZ 51-ES KÖRZET

51 UFO.jpg

Amerikát mindig is rejtélyek, titkok és megoldatlan ügyek jellemezték, amit a történelem során eléggé következetesen meg lehet állapítani, legyen szó akár a Roswell – UFO szerencsétlenségről, az 51-es körzet és a NASA sötét titkairól, vagy a rejtélyes titokzatos lényekről, és egyéb paranormális, megmagyarázhatatlan dolgokról / beszámolókról. Az USA teljes nevén az Amerikai Egyesült Államok, azon belül is a Kormány az, ami nekünk embereknek, a “belső ellenségünk”. Erre számos példát lehetne megemlíteni; ide mondhatjuk az összeesküvés elméleteket is, vagy az Idegenekkel kötött titkos USA egyezményt, tiltott technológiákat, és egyéb szigorúan titkos kísérleteket. Legelső sorban sok ember az 51-es körzetre mutatna rá, hogy ott még a mai napig nem tisztázott semmi, ugyanakkor sokan tudják már, hogy hol van, ennek ellenére még mindig szuper titkos és szigorúan őrzött; számos kamerával, drónnal, csapdákkal, szöges drót kerítésekkel elkerítve, lézeres biztonsági mechanizmussal, és őrökkel egyaránt figyelve. De azt is fel lehet vetni, hogy ez csak egy “nagy megjátszott elterelés…” és valójában a szuper titkos bázis lehetne ennyi erővel az Antarktiszon is. Viszont a beszámolók mást mondanak, mert akik közelebbről is megfigyelték az 51-es körzetet; szinte minden esetben furcsa fényjelenségeket véltek tapasztalni… Ebből következtetve, az ember itt magára van ítélve, hogy ki mit hisz az már személyes döntésen alapszik. Most, hogy tisztában vagyunk az alap tényekkel, menjünk bele a dolgokba kicsit mélyebben. Mivel az 51-es körzet, egy szigorúan őrzött terület, így egy átlag embernek esélytelen bejutnia, ha még rá is vállalkozik épp, hogy csak meg tudja közelíteni, utána egyből jönnek a fegyveres őrök, mert ott semmi sem marad észrevétlenül. Azt viszont nem szabad felednünk, hogy, ha az ember egy titkos, úgy mond “Kormány titokra” rábukkan, egyből jönnek a jól ismert “öltönyös alakok”, hogy közbeléphessenek, de erre ésszerű magyarázatokat is fel tudunk hozni; még pedig, hogy akik kiszivárogtatnak valamilyen információt a Kormánytól, egyből elhallgatatják őket, vagy rejtélyesen nyomuk vész, de az is előfordul, hogy gyilkosság, vagy baleset áldozati lesznek. Tisztában kell lennünk, hogy az életünket szó szerint lehallgatják, és megfigyelik, ez ellen pedig, mi átlag emberek meg semmit sem tehetünk. Ebből a Kormány által közvetített játszmából az emberek vesztesként kerülhetnek ki, ameddig persze “A feljebbvaló Nagyhatalmak uralkodnak” Sajnos ez egy igaz tény, ki hogy látja át mindezt, és az a legnagyobb probléma, hogy ez ellen szó szerint “semmit nem akarunk lépni” Legalább is az emberiség nagy része ezzel beéri, mert a “tudatlanság” egy jó megszokott békés, nyugalmas életforma… Erre is számos példát fel lehet hozni, ha például most békés, vagy ellenséges szándékkal jönnének Idegenek a Földre egyből minden ember bepánikolna, és a társadalom szétbomlana. Ez pedig tipikusan egy olyan megközelítés, ha ez bekövetkezne, hogy minden úgynevezett “Nagyhatalom” a Kormánnyal az élén felbomlana, káosz lenne, így pedig az emberek kicsúsznának a kezük közül, és minden gyökerestül átíródna, megváltozna. Ez egy ésszerű magyarázat mindenre, ha a nép végre “észhez térne” egy szebb, jobb világban élhetnénk, nem a megszokott módon kéne nap mint nap várunk, hogy mikor lesz már valami változás… Ha azonnali lépést szeretnénk, csupán egy nagy cselekedet választ el minket mindentől, ez ellen meg a Kormány mit sem tehetne, le kell számolnunk az összeesküvőkkel egyszer s mindenkorra. Mivel az összeesküvő társaságoknak nagy a befolyása a “Nagyhatalmak” és a Kormány felett egyaránt, ebből következtetve ezeket a szervezeteket kéne elsőként nyilvánosan, úgymond félreállítanunk, ez azonban nagyon hosszadalmas és nehéz folyamat lenne a számunkra, mert mint mondtam a hatalom szinte az ő kezükben van, hogy világfeletti uralmat gyakoroljanak a Föld népe felett, mivel ezek az összeesküvést részt vevők bárhol lehetnek, így nem kizárt az sem, hogy mire ez a feljegyzett iromány eljutna az emberek tudatáig, addigra “ők” már nagy lépésekkel előttünk járnának és mindenre felkészülnének, hogy semmi képen se vesszen el a befolyásuk felettünk. Igazából nekünk ez lenne a célunk, igen nekünk embereknek, a “szabad” Föld népességének, hogy közös erővel megdöntsük mind ezt és senki se uralkodhasson feledtünk saját kedve szerint. Ahhoz, hogy mindenre fény derüljön az Egyesült Államokkal kéne kezdeni a Nagyhatalmak, a Kormány és minden ottani összeesküvő félre állítását, hogy az ember legnagyobb kérdéseire méltó választ kaphasson. Itt elsősorban azt a témát fogom boncolgatni, hogy “ők” már rég tudják, hogy nem vagyunk egyedül a világegyetemben, és azzal etetik az embereket nap mint nap, hogy még kutatnak, illetve  olyan technológia birtokában vannak, amit az emberiség előtt szintén nem hajlandóak felvállalni, nekünk embereknek persze semmi közünk ehhez… Hiába élünk egy modern világban a befolyásos Nagyhatalmi szervezetek mindig jelen voltak a történelemben, és ez így is lesz addig, ameddig mi emberek nem cselekszünk! Mivel kézzel fogható bizonyítékot nehéz felmutatni, ilyen Nagyhatalmakkal szemben, így csak magunkban bízhatunk, hogy valaki elkezdje ezt a folyamatot végrehajtani, és az igaz emberek mind részesei lehessenek, egy nagy igazságos megmozdulásnak, hogy igen is; Nem tűrjük a megtévesztést, a tétlenséget, a tudatlanságot, hisz minden embernek joga van a valódi igazsághoz! Ha most még ez mind fantazmagóriának tűnik, egy napon minden meg fog változni. Legyen az a Földről alkotott meglátásmódunk, majd magát követve az emberiség teljes valódi igaz története, eredete, és a legrejtélyesebb szigorúan titkos aktákon is túllépő nyers igazság. Mivel az űrutazás és maga az egész űrkutatás megannyi kérdést vet fel jelen korunkban, maga az egész ebben fog, majd megmutatkozni, miszerint, ha erről lerántjuk a leplet, onnantól kezdve meg fogjuk érteni mind azt, ami a Földön zajlik, csak mi emberek nem vesszük még mindig észre… Hozzuk fel akkor itt azt a bizonyos technológia kérdést elsősorban, hiszen tudnunk kell, hogy ez csak mese és ámítás, amit a NASA a Kormánnyal együtt karöltve próbál nekünk embereknek, úgymond “beetetni”. Mivel az emberiségnek “állítólag” csak primitív rakéta meghajtású űrjárművei vannak, ahhoz képest az 51-es körzetben történt események mást mondanak, mert a beszámolók szerint nagyon is egy Idegenek által létrehozott technológiával kell szembesülnünk, amit az Amerikai hadsereg mérnökei átfejlesztettek, ez most akár csak legenda, vagy maga a nyers valóság, tudnunk kell, hogy abban a titokzatos körzetben, olyan technológiákkal kísérleteznek, amit nem emberi kéz alkotott. A nyílt titkolózás pedig az emberekben csak ellenérzetet fog kiváltani egy idő után, mert az rendben van, hogy az ellenséges országok ne tudjanak egymás fejlettségéről, de ezzel a “szabad nép” tiszteletét is aláássák, tulajdonképpen semmibe veszik. Szóval egy a lényeg itt, amit a híradásokban, és kutatásos információkról tudunk az csak egy apró töredék, ami jelentéktelen, legyen az űrkutatás és a technológiai fejlettség egyaránt. Ezekből pedig arra lehet következtetni, hogy az emberek “bizonyos” titkos szervezetei, Nagyhatalmai és a Kormány, rég kapcsolatban van már az Idegen fajokkal ami nem mostanában történt, hanem évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt, továbbá a kellő technológia is a birtokukban van, amivel a sci-fi filmekben lévő űrutazást már rég megvalósították, az csak szóbeszéd és elterelés, hogy készülnek a Marsra, vagy akármelyik közeli bolygóra, ilyen tiltott technológia birtokában, már a naprendszert is képesek elhagyni, sőt egyes beszámolók szerint a dimenziók közti utazás is javában zajlik a mi tudtunk nélkül! Ezek ismeretében meg akár képesek lehetnek a történelmet is befolyásolni, az időutazás segítségével, így számolnunk kell azzal az esetleges ténnyel is, hogy lehet nem abban a valóságban találjuk egy napon majd magunkat, ahol eddig éltük a megszokott hétköznapjainkat… A lényeges gondolatokat kifejtettük, de mivel még meg annyi kérdést kéne megvitatni, egy nagyon lényeges dolgot még át kell beszélnünk, mégpedig azt, hogy: Az Idegenek vajon mikor segítenek rajtunk, a Föld többi emberén? Mivel fenn áll egy olyan tény, miszerint egyes Idegen fajok szövetséget kötöttek a Kormánnyal, és számos Nagyhatalmi szervezettel, titkos társaságokkal, így ezek alapján mindig előttünk fognak járni nem csak egy lépéssel, hanem jóval többel… De most akkor hol vannak azok az “Igaz Idegenek” akik az emberiségért vannak? Mivel mi csak, úgymond “egy kísérlet részei vagyunk” ezen a bolygón, így lehet eleve “el vagyunk ítélve”, és akik ezekben a “feljebbvaló Földi Nagyhatalmakban” töltenek be fontosabb pozíciókat, egy kiválasztottabb emberi rétegbe tartoznak akkor? A válasz egyszerű eme utólag elhangzott kérdésre, igen, mi, emberek meg, aki kitart ebben az álláspontban, csak továbbra is reménykedünk nap mint nap a felszabadulásban, a szabadság és igazság útját követve. Mert tudnunk kell: Az emberiségnek is ugyan annyi joga van tudni a valós igazat, mint akármelyik összeesküvő Nagyhatalmi szervezetnek! Példázatot kéne teremtenünk az emberiség történelmébe, hogy még talán ebben az évszázadban, vagy a távoli jövőben mind ezt véghezvigyük, tennünk kell! Még hozzá nem kicsit, de ezt csak továbbra is közös erővel tudjuk megtenni, hisz nincs szükségünk emberi befolyásra, ahhoz, hogy egy jobb világot alakítsunk ki. Ahhoz, hogy elérjük ezt a végcélt a tettekre kell egyértelműen bíznunk magunkat, és így lehet megkapjuk azt az esélyt, hogy az Idegen civilizáció ne csak Földünk Nagyhatalmaival legyen összefüggésben, hanem felfigyeljenek a “felébredt emberiségre”, hogy igen is, ha akarunk valamit, azt az emberiség érdekében meg kell tennünk, de egy reményünk mindig van; ha mélyebben elgondolkodunk a fentebb leírtakkal és átlátunk mindent, meg fog minden tisztulni előttünk, és tudjuk, hogy mi lesz az igaz cselekedet.

„Egy nagy baj van e világon, mégpedig az, hogy kérdések vannak, de válaszok nincsenek!”

Írta:

Herosz Alexius

(21. század, 2016)

ALEXIUS ELMÉLETEK

1.

A NASA TITKAI

nasa-logo

A NASA-t számos megoldatlan kérdés és titok jellemzi, elsősorban az “Idegenekkel” való kapcsolat terén, ők már rég tudják, amit mi nem, velünk csak annyi a dolguk, hogy próbálják elhallgatatni előlünk, ami nem ember számára fenntartott információ. Tulajdonképpen két féle lehetséges válasz létezik a NASA titkaira:

  1. Azért teszik, mind ezt, hogy ne legyen befolyással az életünkre, mert ez a társadalom katasztrofális bomlását jelentené, illetve, mert ők a “Föld Nemzeteinek Védelmezői” titokban és minden egyes Idegenekkel kapcsolatos konfliktustól próbálnak menteni minket.
  2. Szándékosan titkolóznak, miszerint nekünk “Földi halandóknak”, nincs tapasztalatunk ezek terén és nemzetközi pánik súlytana csak minket, hogy mégis vannak Idegenek, ezáltal pedig egy világméretű káosz alakulna ki, a szándékos titkolózásban pedig szerepet játszhat a problémákon kívül, egy “bizonyos ősi tudás is” miszerint a NASA egy olyan Idegenek által kapott tudás és technológia birtokában van, amit velünk emberekkel képtelenek és egyáltalán nem is akarnak megosztani.

Miután feltettük ezeket a lehetséges kérdéseket, igaznak is bizonyulhatnak, mert számos példa is létezik erre mint például: Az UFO észleléseket, baleseteket egy meteorológiai léggömbnek próbálják beállítani, vagy épp mostanában a Marsról küldött képeket próbálják retusálni kevés eredménnyel, mert a lelkes UFO vadászok mindig valami szokatlan képződményekre bukkannak legyen az a Mars, vagy akár a Hold felszínén…

Elmélkedjünk először is az Apollo 11 – 1969-es eseményekről, a neten erről bővebben számos kiszivárgott videót, és elméleteket találhatunk, de sajnos nehéz megmondani, hogy ezek közül, melyik igaz és melyik nem, ez már az ember személyes döntése, hogy miben hisz. A Holdra szállás az egy nagy lépés volt az emberiség számára, de hogy végül mi is volt ott valójában azt teljes egészében sosem fogjuk megtudni, így hát maradjunk a filozofálásnál, mikor a NASA betette oda a lábát valami szokatlant tapasztaltak, nem beszélve, mikor a Holdon lévő krátereknél szó szerint űrbázisokat véltek látni és földönkívüli eredetű űrhajókról számoltak be, illetve megmagyarázhatatlan objektumokról, amelyek repkedtek az űrhajó körül, ez már önmagában szokatlan, főleg, hogy a NASA ezek után érdekes módon nem tért vissza a Holdra, de vajon miért? Az itt  a nagy kérdés, ahhoz, hogy mind megfejtsük magáról a Holdról kéne ésszerű elméletekkel előállni, amelyről szintén sok szóbeszéd és legenda terjed a neten. A Holdat azt felfoghatjuk, úgy is mint egy megfigyelő állomást tulajdonképpen, amit az Idegenek tartanak fent, egy Holdnak ábrázolva, amely a Föld követője, ez pedig tökéletes álca az Idegenek számára… Itt akár egy fantazmagórikus elképzelést is példázhatnánk, hisz a Csillagok Háborújában a Halál Csillag nevű objektum is kísértetiesen hasonlít egy Holdra, csak persze sokkal mesterségesebben van kialakítva, így pedig nehéz lenne ésszerű magyarázatokkal elő állni, hogy most akkor a mi Holdunk is lehetne egy megfigyelő állomás? Ha természetes Holdról beszélünk, ha mesterségesről, mindenképpen azzal kell szembesülnünk, hogy igen is földönkívüli bázisokkal van tele, ami pedig a NASA és a Holdra szállást illeti, az is egy igaz tény, hogy nem szabad volt az Asztronautáknak beszámolniuk az ott történt eseményekről a nyilvánosság elől semmilyen módon, ugyan is a drágalátós “USA Kormány” beleavatkozott mint mindig, az embert szó szerint “terrorban” tartják különböző megfélemlítésekkel egyaránt, így hát a NASA egy nagyon stratégikus szövetségese ebből a szempontból. Azonban akik mind ebbe részt vettek legyen az a Holdra szállás, vagy egyéb titkos projekt, vannak olyan emberek, akik kitartanak az igazság mellett és nyilvánosságra hoznak valós tényeket, csak érdekes módon azoknak az embereknek vagy nyoma vész, vagy valamilyen baleset áldozati lesznek, illetve a kiszivárogtatott igaz video/hang anyagokat pedig beállítják hamisítványnak, így megint több lehetséges kérdést kell nekünk embereknek feltenni, hogy mi az igaz akkor most? Erre a válasz igazán egyszerű lenne, az embereknek fel kéne ébredni végre a “tudatlanságból” és tenni is valamit az ügy érdekében, mert elég szomorú és tényközlő, hogy még mindig csak az értelmetlen és hasznavehetetlen infót teszik közzé az emberiség számára, gondoljunk csak bele az űrkutatási projektekbe / földönkívüli élet keresése és idegen világok… Már rég megtalálták és kapcsolatba is léptek velük, legalább is “csak néhányan” gondolok itt a NASA és az USA Kormányra, akik lényegében birtokába vannak ennek az információnak. De hát mit is akarunk mi, ha nem cselekszünk, a Holdat és a Marsot egyaránt állandóan retusálják, és számtalan hamisítványra bukkanhatunk még ezeken kívül, így szintén tévúton tartunk, mert a mai világban különböző szoftverek segítségével bármit lehet módosítani. Ezzel pedig átlag Földi ember nem sokat tud tenni tettek nélkül, legyen szó az Idegenek Hold bázisáról, vagy akár egy titkos Mars kolóniáról. Elmélkedések és kérdések sora az, amit itt felfedhetünk, még a NASA uralja az űrkutatást és az USA Kormány szövetkezik vele. Ismét kezdjünk el merengeni a Hold és Mars kapcsán kicsit mélyebben:

Mint tudjuk a Holdnak van egy titokzatos sötét oldala, amit mi emberek sosem láthatunk, ha módunk is van rá a NASA által lehívott képeken tehetjük meg mind ezt, és hogy hol van itt a rejtély és titok?  A Hold sötét oldala, az Idegenek teljes birtokában lévő terület, lehetséges, hogy ott van a főközpont, gondoljunk csak bele a Hold tele van kráterekkel, így kiváló űrbázisokat lehet rajta létrehozni, ami ezt alá is támasztja, számos olyan képet is lehet találni, amiben tényleg épphogy kivehetőek ezek, legyen az egy elfuserált antennás rész is akár, de mégis az is félig-meddig szó szerint retusálva van! Arról meg még szót se ejtettünk, hogy a Hold tele van a bázisokon kívül földönkívüli űrhajókkal is, erről is találhatunk a neten számos beszámolót különböző variációkban persze… Tulajdonképpen a Hold, mint említettem már lehet akár egy mesterséges úton létrehozott objektum is, de persze természetes képződményekkel egyaránt keresztezve, hogy nekünk embereknek ne legyen gyanakvó mind ez, ha már a Holdról kéne még mélyebben elmélkedni, ősi feljegyzésekben találhatunk olyat is, hogy a Holdat nem is említik, sőt tudomásuk sincs annak a kornak ilyen objektumról, hogy “Hold” Ami szintén csak további kérdéseket hoz előtérbe. Lehetséges lenne ezek alapján, hogy a Hold nem a Föld keletkezésekor jött létre, hanem sokkal később csak? Erre csak a Holdon tartózkodó Idegenek adhatnának választ, mert ahogy ismerjük a Földi “Nagyhatalmakat” igazat sosem remélhetünk tőlük! Elevenítsük fel még kicsit a “Holdra szállás” témát, ami csak rejtélyekkel és titkokkal van csak tele még a mai napig is, és erre csak különböző feljegyzésekben bukkanhatunk rá, hogy a NASA továbbra is titkol valamit erről az ügyről. Felhozhatnánk példának azt is ha már itt tartunk, hogy vajon a NASA miért nem tért vissza a Holdra azóta? Illetve, hogy az eredeti képeket nem igazán publikálták, kivéve, hogy a beszámolók szerint, arról is tudomásunk van, hogy az 51-es körzetben dobták össze a képeket, amit “Holdnak” tituláltak, így publikussá tették is mind ezt, de vajon az eredeti Holdon készült többi kép hol van? Ha meg nyilvánosságra is hoznak az eredetiről valamit, az csak átvariált verzióban van kint persze…. Lényegében a Holdnak ez a mai napig lévő sötét titka, hogy az Amerikai Kormány, mikor a NASA-val szövetkezett onnantól kezdve az űrkutatásos történetek, mind egy szálig meg vannak hamisítva!

A Mars…. Az emberiség számára tán ez a legérdekesebb és legtitokzatosabb bolygó, ami közel áll hozzánk és a Földhöz. Ezt a helyet is ahogy csak a Holdat számtalan rejtély jellemzi, illetve számos beszámolót is találhatunk róla az interneten, tulajdonképpen itt jön a nagy kérdés; A NASA miért nem vallja be végre, hogy mi zajlik a Marson valójában? Mert rengeteg érdekességet lehet látni a felszínén, ezt pedig a Google Earth-al is alá tudjuk támasztani, aki nem hiszi nézzen utána! A Mars az emberiség számára egy nagyon fontos kiinduló pont a földönkívüliekkel kapcsolatban, mert hisszük vagy sem, az a bolygó nem halott! Az viszont tény, hogy emberiség számára nem kedvező, és hogy űrruha nélkül képtelenség ott túlélni, de mi van a Mars földalatti részeivel? Ezen el lehetne sokat merengeni, hogy ott az akkoriban élő idegen civilizáció leköltözött a Mars felszíne alá…. Itt már semmi sem lehetetlen! Ebben az egészben meg az lesz majd a nagy tényközlő dolog, hogy ha a NASA beteszi a lábát a Marsra szintén az lesz mint a Hold esetében, ami szó szerint meg lesz hamisítva és retusálva! De amibe az Amerikai Egyesült Államok Kormányának a kezében van, azon már meg sem lehet lepődni őszintén szólva, főleg ha majd az Oroszokkal beindul az ottani rivalizálás, illetve ha majd eldöntik, hogy a Mars bolygót úgymond “gyarmatosítják” Én azt mondom, ha az ember oda bemerészkedik, az annak a bolygónak a teljes végzetét fogja jelenteni, ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy valójában a NASA már a csillagközi utakon is járhat akár, az csak egy fedő sztori, hogy: “az emberi technológia nem elég fejlett meg stb.”  Tudnunk kell, hogy ami a Kormány kezében van az nem evilági technológia, mint mondtam az is lehetséges, hogy a gyarmatosítást, már rég megkezdték, akár egy másik távoli bolygóról van szó most, vagy akár egy másik naprendszerről, ebbe az úgynevezett “világba” semmin se lehet meglepődni, mert a titkok és a rejtélyek ott vannak az orrunk előtt “szó szerint” csak jobban át kéne látnunk a dolgokat, és nem az eszetlen emberi felfogást kéne követnünk, ami a hétköznapi életünkben mutatkozik meg! Visszatérve a Mars témára, mint tudjuk a Mars projektet nagyon szervezik már, de hogy mégis pontosan mi a teljes igazság “mi emberek” sosem fogjuk megtudni, csak azok a “bizonyos kiválasztottak” Akár hisszük, akár nem az összeesküvés elmélet az itt is teret nyer magának, mert amíg a Kormány és a NASA összedolgozik csak a félrevezetés és az eltitkolt igazság lesz az ami minket embereket befolyásol nagyban, tételezzük fel, hogy a Mars egy teljesen kihalt bolygó, de ez nem elég indok akkor se, mert amilyen alakzatokat fel lehet rajta fedezni, és érdekes képződményeket, sőt még tán földönkívüli életre utaló maradványokat is találtak némely beszámolók szerint, illetve rejtélyes roncsokról is tudomásunk van, így már az ember azt hiszem sejthet valamit, hogy nem stimmel valami, és ez csak még több kérdést fog felvetni, mert ez egy igaz tény, ha most ki is van halva a bolygó “már amennyire ki van halva” tudnunk kell, hogy egykor egy fejlett civilizáció uralta teljes egészében, ugyan is nem hogy a naprendszerünkről, de valójában a Földről is oly keveset tudunk, mert igen is létezik az élet a Földön kívül, olyan nincs és elképzelhetetlen, hogy csak az ember legyen itt, mert úgy értelmét vesztené az egész Világmindenség és el lenne ítélve… Ne feledjük egy nagy óriási lépés választ el minket az igazságtól, mégpedig az, hogy a zsarnok összeesküvő nagyhatalmakkal egyszer  s mindenkorra közös erővel leszámoljunk, mi a Föld népe!

 ,,Ameddig e hatalmak uralkodnak az emberiség felett, addig az igazság el van ítélve!”

Írta:

Herosz Alexius

(21. század, 2016)

ALEXIUS ELMÉLETEK

0.

A MINDENHATÓ UNIVERZUM ÁTFOGÓ EREJE EGY ÚJ ESZMERENDSZER ALAPJÁN AZ (X) VÉGTELENIG…

Az Erő és a Mindenható Univerzum

Elgondolkodtunk már azon néha, hogy a sorsunk összefügg világmindenséggel, és valami nagy energia, amely összetart mindent késztet minket egy igaz cselekedetre?

Az emberek a kezdetektől fogva mindig is hittek valamiben, legyen az a személyes Istenbe vetett hit, vagy egyéb más kultúrákból származó megközelítés, de én Herosz Alexius ennél többet szeretnék a vallásokat és kultúrákat félretéve, tulajdonképpen magát a végtelen szabadság vágyát szeretném itt megismertetni, amire az ember csak akkor lesz képes, ha beteljesíti sorsát és a végzetét, ami annyit tesz: Egyé válunk magával a végtelennel és minden határt átlépünk, ezzel az úgy nevezett új meglátással, vagy nevezhetnénk “Új Eszme Rendszernek”. Ezzel arra akarok kitérni, hogy minden embernek meg van a maga személyes meggyőződése és hite egyaránt, nem feltétlenül Istentől kell függenünk, vagy egyéb feljebbvaló hatalomtól..

A sorsunk magától attól a “bizonyos” Erőtől függ, ami egyben tart mindent, ebbe beletartozik a végzetünk, célunk egyaránt, és “az a bizonyos vágyakozás” mindig is meg lesz az emberben, amíg e világon él: Mi a célunk itt? Mi a sorsunk? Van e értelme az emberiségnek? Természetesen számtalan más kérdést is felvethetnénk itt: Honnan ered valójában az emberiség és mit keresünk mi itt? Sajnos e válaszokat a legnagyobb filozófusok is csak próbálják megvitatni, megválaszolni, megértetni velünk emberekkel, de én is mint elmélkedő gondolataim megválaszolni nem fogják ezeket tudni, és ezt állíthatom a legbölcsebb ember e világon sem tudná megmagyarázni, vagy akár megválaszolni nekünk, mert, ha életünk során is a nagy kérdések megválaszolva lennének nekünk, emberi ésszel sosem fogjuk tudni felfogni, sem megérteni azt, mert az emberi elme az meg van korlátozva, és nem rendelkezik nagy befogadó képességgel, aki meg is értené, annak ezeket az “úgynevezett” korlátokat  a tudatában fel kéne tudni törnie, hogy ezt véghez vigye. Az ember legfőbb kérdéseire, csak akkor kaphat méltó választ az igazságra, ha beteljesült a sorsa… Beszéljünk most magáról az Univerzum átfogó Erejéről, ami ebben nagy hatással lesz ránk tekintve… Mint már említettem létezik, vagy nem létezik, kinek hogy jut el a tudatáig, egy bizonyos (X) végtelen, ami egy úgymond feljebb való uralkodó dimenzió emberi értelemben felfogva, ez azért lesz lényeges a jelenlegi életünkre nézve, hogy itt fog a végzetünk értelmet nyerni a világmindenségben, magával az Erővel fogunk ugyan is ekkor eggyé válni, de ehhez persze tenni is kell, mint olyan sok mindenért… Először is tudnunk kell, hogy többféle út létezik, én most arról az útról fogok beszélni, ami ehhez a “bizonyos” Erőhöz vezet;

  1. Elmélkednünk kell!
  2. Bölcsebbnek kell lennünk!
  3. Bízni, akarni és tudatosan a Világmindenségre kell összpontosítanunk!

Ez a három nagy lépés választ el minket ettől, ezzel pedig bebizonyíthatjuk, hogy érdemesek vagyunk e ezt elfogadni, és ezzel együtt élni halálunkig, vagy sem!

A legnagyobb gond tulajdonképpen ami felmerülhet, az lenne, hogy valóban befogadóak legyünk, egy ilyen “eszme” számára, ebben pedig a társadalmi rendszer lesz az, ami nagy befolyásokkal fog ránk tekintve hatni, ugyanis mindenkinek manapság e világon meg van a maga gondja, és egyéb baja az életben való szenvedések sora, kudarcok, gyötrelem, különböző traumák érnek bennünket akár nap mint nap… Mivel ezek az emberre nagy teherrel vannak, így nem lesz képes arra, hogy rendesen “önmagává” váljon, mivel az életünk szinte, olyan, mint egy beprogramozott gépnek; meg van a heti beosztás, munka, tanulás stb… Ezek azok a dolgok, amelyek a legkevésbé lennének fontosak, csak e világon van értelmük, Egyáltalán elmerengtünk néha azon, hogy élhetnénk egy jobb világban egy szabadabb eszmét is követve? Nézzünk fel este az égboltra lefekvés előtt és gondolkozzunk el kicsit magunkban, hány milliárd galaxis, és azon belül is mennyi csillag és bolygó kering a végtelen űrben, ebből következtetve mennyivel jobb életük lehet a többi világ lakóinak, akár szabadabbak is, és akár az is felmerülhet, hogy minden természetesen megy nem kényszerből. De ha már ezt az álláspontot nézzük példát is vehetnénk néhány érdekes Földi városról / országrészről is, ahol például: nincs pénz, nincs politika, nincs vallás; ez pedig egyszerűen hihetetlen nekünk, de egy valamit ne felejtsünk el: Semmi sem lehetetlen csak akarni kell! És ezt most a Föld egész népességének üzenem, ugyan is tettek nélkül nincs győzelem! A szabad akarat vezessen minket, és persze az úgynevezett “Erő” amit oly sokszor megemlítek, sokak ugyan lehet nevetségesnek tartják mindezt, de lehet sokak ezzel egyet is értenek! Mindenhez idő kell, az pedig e világon nagy ellenség, mert nem mindegy, hogy mikor fog mindez bekövetkezni és, hogy milyen körülmények között. Viszont egy fontos dologról sem feledkezhetünk meg, akik kiállnak ennek az útnak az eszme rendszerében, el fogják nyerni életük befejeztével az (X) végtelent, ahol jön majd a valós szabadság, ha itt a Földön ezt sosem sikerül majd megvalósítani, bíznunk kell és reménykednünk mindig, mert mindenből van kiút és ha egyedül nem is, de ha a világ népei összefognak, akkor bizony van remény, és az összes elnyomó Nagyhatalmat el tudnánk tiporni! Ugyan is ez egy nagy mérföldkő lehetne az emberiség számára, A legnagyobb befolyással bíró országról az Egyesült Államokról sem feledkezhetünk meg, ugyan is még nem a szabad nép irányítja, addig csak az igazságtalanság, és a titkolózás lesz ott az úr és nem más! De kiemelhetnénk a Vatikánt is, ugyan is a vallás sem vezet előbbre, csak befolyásol szintén és háborúkat, illetve konfliktusokat eredményez; lásd a másik nagy vallásos szervezetet, akik a vallást és hitet egyaránt terrorizmussal keresztezik: magát az Iszlám Államot…. Összefoglalva nem szabad hagyni az elnyomást, minden társadalmi rendszert, vallási rendszert, és egység befolyást fel kell számolnunk, nekünk a Föld népének közös erővel, legyünk mi: A VILÁG IGAZSÁGOS EREJE, mert az Erő velünk ki ellenünk? Tegyük jobbá ezt a világot, kövessük az igazságot, a bölcsességet és az igaz utat, hogy ez a világ végre szabad lehessen, az elnyomás és igazságtalanság, illetve a titkolózás elől… Ehhez igaz embernek kell lenni, itt nincs helye a kételkedésnek, csak az igaz döntéseknek, mert az “Erő” tartja egyben ezt a világot is, ugyan is ez egy végtelen hatalom, Az Univerzum Átfogó Ereje az amiről én beszélek. Az ember elméjének mélyén van egy elfeledett “Ősi tudás” amit meg kéne tanulnunk újraértelmezni, ezáltal pedig a valós cél lebeghetne a szemünk előtt, de ehhez ki kell lépnünk a társadalmi feszültség légköréből el kell merengenünk magunkba, így láthatjuk meg mi a helyes és mi a nem helyes cselekedet e világon, ne feledjük a sorsunk a mi kezünkben van váltsuk valóra közös erővel, és engedjünk az “Új Eszmének” ; Az Igaz Erőnek, ez az út irányítson minket egészen az (X) végtelenig lévő végső célunkig!

,,Az élet nem csupán ajándék, hanem egy nagy próbatétel, melyben élnünk, szenvednünk és halnunk kell!”

Írta:

Herosz Alexius

(21. század, 2016)